Jak zmienić adres zameldowania i przekierować listy? Porady na 2024

Jeśli planujesz przeprowadzkę albo już jesteś w jej trakcie, to prawdopodobnie zastanawiasz się, jak zmienić adres zameldowania i jak przekierować listy na nowy adres. Nikt nie lubi walczyć z urzędami, szczególnie po przeniesieniu ciężkich kartonów, ale nie ma powodu do obaw. Z tego artykułu dowiesz się, czy jest obowiązek meldunkowy w Polsce, jak bezproblemowo dopełnić wszystkich formalności i co zrobić, żeby mimo zmiany adresu Poczta Polska dostarczyła do Ciebie każdą przesyłkę. Na samym dole znajdziesz przydatne linki do rządowych platform służących do załatwiania formalności przez internet.

Jak zmienić adres zameldowania i przekierować listy
zdjęcie: pixabay

Obowiązek meldunkowy w Polsce 2024

W Polsce istnieje obecnie obowiązek meldunkowy. W 2018 roku miał on zostać zniesiony, ale zdecydowano o jego utrzymaniu. To oznacza, że musisz być zameldowany w miejscu pobytu stałego i/lub czasowego oraz że w przypadku zmiany miejsca pobytu musisz zmienić także adres zameldowania. Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące obowiązku meldunkowego.

 • Kiedy trzeba zmienić adres zameldowania? Jeśli przenosisz się na stałe lub czasowo na co najmniej trzy miesiące.
 • Ile jest czasu na zameldowanie? 30 dni. Powinieneś dopełnić tego obowiązku do trzydziestego dnia po zmianie miejsca pobytu.
 • Obowiązek meldunkowy a pobyt za granicą? Jeśli wyjeżdżasz za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy, powinieneś zgłosić ten fakt najpóźniej w dniu wyjazdu. Możesz to zrobić przez internet w systemie ePUAP.
 • Meldunek stały czy czasowy? Jeśli przenosisz się do nowego miejsca pobytu na stałe, powinieneś wymeldować się z poprzedniego mieszkania i przeprowadzić zameldowanie na pobyt stały. Jeżeli natomiast przenosisz się dokądś czasowo, ale na co najmniej trzy miesiące, powinieneś zameldować się na pobyt czasowy. Możesz zgłosić jednocześnie pobyt stały i czasowy, ale nie możesz być zgłoszony na dwa pobyty stałe ani dwa pobyty czasowe.

Jak zmienić adres zameldowania?

Możesz zameldować się na nowy adres w urzędzie gminy lub przez internet. Dzięki uproszczeniu procedur, które zostało przeprowadzone w 2018 roku, będziesz mógł także jednocześnie wymeldować się z poprzedniego miejsca pobytu. Usługa zameldowania jest bezpłatna

Jak można się zameldować przez internet?

 • Potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu. W linkach znajdziesz informację o tym, jak założyć profil zaufany lub wyrobić e-dowód.
 • Aby udowodnić, że przebywasz w określonym miejscu, musisz dołączyć do formularza odpowiedni dokument (w wersji elektronicznej lub w formie skanu wersji papierowej). Jeśli jesteś właścicielem albo masz tytuł prawny do mieszkania, możesz wybrać JEDEN spośród poniższych dokumentów: a) umowa cywilnoprawna, b) odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, c) decyzja administracyjna lub d) orzeczenie sądu. Jeśli mieszkanie nie należy do Ciebie, powinieneś dostarczyć oświadczenie właściciela (posiadacza tytułu prawnego do mieszkania) oraz dokument, który poświadcza tytuł prawny właściciela do mieszkania.
 • Po zalogowaniu na profil zaufany będziesz mógł wybrać, czy chcesz zameldować się na pobyt stały, czy czasowy oraz kogo chcesz zameldować. Następnie będziesz musiał załączyć odpowiednie do Twojej sytuacji dokumenty i wpisać dane osobowe i adresowe. Jeśli zechcesz, będziesz mógł od razu zgłosić chęć wymeldowania się z poprzedniego adresu.
 • Na koniec musisz już tylko elektronicznie podpisać swój wniosek. W Twojej skrzynce ePUAP pojawi się potwierdzenie złożenia wniosku. Jeśli załączysz wszystkie potrzebne dokumenty, powinieneś zostać zameldowany od razu po tym, jak urzędnik otrzyma Twoje zgłoszenie. W bardziej skomplikowanych przypadkach – na przykład, jeżeli nie załączysz dokumentów lub będzie potrzebne potwierdzenie ich prawdziwości – proces może potrwać do dwóch miesięcy.

Jak się zameldować w urzędzie?

 • Powinieneś udać się do urzędu gminy, na której terenie mieszkasz, mając przy sobie dowód osobisty lub paszport. Potrzebujesz także formularza zgłoszenia pobytu stałego/tymczasowego. Możesz wydrukować go samodzielnie i wypełnić jeszcze w domu lub otrzymać go i wypełnić w urzędzie.
 • Aby udowodnić, że przebywasz w określonym miejscu, musisz okazać w urzędzie odpowiedni dokument. Jeśli jesteś właścicielem albo masz tytuł prawny do mieszkania, możesz wybrać JEDEN spośród poniższych dokumentów: a) umowa cywilnoprawna, b) odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, c) decyzja administracyjna lub d) orzeczenie sądu. W przeciwnym wypadku powinieneś dostarczyć oświadczenie właściciela (posiadacza tytułu prawnego do mieszkania) oraz dokument, który poświadcza tytuł prawny właściciela do mieszkania. Właściciel powinien także podpisać się na formularzu zgłoszenia Twojego pobytu. Podpis nie jest konieczny, ale jego brak będzie się wiązał z przedłużeniem procedury, ponieważ gmina będzie musiała wszcząć postępowanie administracyjne.
 • Urzędnik zamelduje Cię od razu, chyba że będzie konieczne postępowanie administracyjne. Wówczas sprawa może zająć maksymalnie dwa miesiące.

Jak zmienić adres zameldowania dziecka?

W przypadku dziecka procedura wygląda praktycznie tak samo jak dla osoby dorosłej. Po prostu opiekun prawny musi wykonać procedurę za niepełnoletniego. Można to zrobić przez internet przy użyciu portalu ePUAP. W trakcie wypełniania formularza można podać, dla kogo chce się zmienić adres zameldowania. Wystarczy wybrać wtedy swojego podopiecznego.

Jaki urząd skarbowy: adres zameldowania czy zamieszkania?

Zastanawiasz się, jaki powinieneś wybrać podczas rozliczania PIT urząd skarbowy? Adres zamieszkania jest w tej kwestii decydujący. Jeżeli zmieniałeś miejsce pobytu w ciągu roku, to powinieneś złożyć PIT do urzędu skarbowego odpowiedniego dla rejonu, w którym przebywałeś ostatniego dnia roku podatkowego. Ta zasada obowiązuje nawet w przypadku, jeśli większą część roku spędziłeś w innym miejscu.

Zmiana adresu zamieszkania a urząd skarbowy

Jeśli zmieniasz adres zamieszkania, urząd skarbowy wystarczy poinformować o tym poprzez wpisanie nowego adresu w formularzu PIT za dany rok podatkowy. Nie istnieje obowiązek osobnego informowania urzędu skarbowego o zmianie miejsca pobytu.

Jak zmienić adres korespondencyjny?

Zmiana adresu korespondencyjnego przebiega różnie w zależności od tego, o jakiej mowa organizacji. Najprawdopodobniej będziesz musiał na własną rękę skontaktować się z bankiem, operatorem sieci komórkowej i podobnymi instytucjami. Na szczęście zmiana adresu korespondencyjnego to prosta procedura, więc w większości przypadków będziesz mógł jej dokonać podczas rutynowych czynności wykonywanych w oddziale bankowym, przez formularz kontaktowy na stronie operatora lub przez telefon.

Jak zmienić adres korespondencyjny w ZUS?

Zastanawiasz się, jak zmienić adres korespondencyjny w ZUS? Możesz to zrobić na trzy sposoby: przez profil PUE, osobiście lub listownie. Niezależnie od wybranej metody, będziesz musiał wypełnić US-13 wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych. Jeśli nie chcesz korzystać z internetu, powinieneś udać się do urzędu skarbowego, któremu podlegasz albo wysłać formularz pod jego adres.

Jak przekierować listy na inny adres?

Przekierowanie poczty na nowy adres z pewnością pozwoli Ci uniknąć wielu nieporozumień – na pewno chcesz, żeby mimo przeprowadzki przesyłki docierały do Ciebie na czas. Na szczęście Poczta Polska oferuje odpowiednią usługę. Możesz ją znaleźć pod dwiema nazwami: „przekierowanie” i „dosyłanie”.

 • Możesz zgłosić wniosek o przekierowanie Poczty Polskiej na dwa sposoby: elektronicznie lub w formie papierowej.
 • Jeśli chcesz złożyć wniosek o przekierowanie poczty na nowy adres przez internet, musisz wypełnić odpowiedni eFormularz na stronie Poczty Polskiej. Ta usługa jest darmowa, ale ze względu na konieczność uwierzytelnienia tożsamości i tak będziesz musiał się udać do placówki pocztowej. Otrzymasz internetową wiadomość z informacją, gdzie dokładnie powinieneś się zgłosić.
 • Jeśli wolisz złożyć wniosek w formie papierowej, możesz dostać go na poczcie albo samodzielnie wydrukować z internetu. W tym przypadku usługa kosztuje 6 zł. Jest to jednorazowa opłata. Dokument możesz złożyć osobiście albo przekazać go listonoszowi.
 • Opłata za dosłanie przesyłki może mieć różną wysokość w zależności od rodzaju przesyłki.
 • Nie ma ograniczeń co do tego, jak długo możesz wykorzystywać dosyłanie. Poczta Polska będzie realizować pierwsze zgłoszenie przez co najwyżej 12 miesięcy od dnia zgłoszenia. Po upłynięciu tego okresu możesz wielokrotnie przedłużać go o kolejne 12 miesięcy.
 • Nie wszystkie rodzaje przesyłek mogą zostać obsłużone przez dosyłanie korespondencji. Wykluczone są między innymi usługi PACZEK24, PACZEK48, Paczek+, Pocztex, a także pisma dotyczące postępowań karnych i administracyjnych. Pełną listę wykluczeń znajdziesz na stronie Poczty Polskiej.

Wynajęcie skrytki pocztowej na poczcie

Jeśli nie chcesz otrzymywać korespondencji na swój adres, dobrym rozwiązaniem może się okazać skrytka pocztowa. Cena takiej usługi to tylko 30 zł opłaty za zamek i kluczyk. Oprócz tego odbieranie korespondencji na poczcie jest darmowe.

Skrytka pocztowa a list polecony

Odebranie listu poleconego za pośrednictwem skrytki pocztowej jest możliwe. W tym celu musisz w momencie wynajęcia skrytki złożyć na piśmie odpowiednie żądanie. Przesyłki nierejestrowane i paczki bez potwierdzenia odbioru będą dostarczane domyślnie. Nie ma natomiast możliwości odebrania ze skrytki paczek niewymiarowych, przesyłek obciążonych należnościami celnymi, takich z opłatami przerzuconymi na adresata ani takich z potwierdzeniem odbioru.

Czy już wiesz, jak zmienić adres zameldowania i jak przekierować listy?

Mamy nadzieję, że ten artykuł rozwiał Twoje wątpliwości w kwestii tego, jak przekierować korespondencję i jak się zameldować na stałe oraz tymczasowo. Pod spodem znajdziesz jeszcze użyteczne do systemów rządowych i oficjalnych komunikatów na stronie Poczty Polskiej.

Przydatne linki

Obowiązek meldunkowy

 • System ePUAP – tutaj możesz za darmo dokonać zmian w adresie zameldowania stałego i tymczasowego dla siebie, swoich dzieci, osób ubezwłasnowolnionych i osób, dla których posiadasz pełnomocnictwo.
 • Strona informacyjna dotycząca profilu zaufanego – tu dowiesz się, jak założyć profil zaufany, żeby załatwiać formalności przez internet.
 • System PUE – poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS możesz zmienić adres korespondencyjny w ZUS.
 • Formularz zgłoszenia pobytu stałego – pod tym linkiem znajdziesz formularz potrzebny do zgłoszenia pobytu stałego. Możesz go wydrukować i wypełnić przed wizytą w urzędzie.
 • Formularz zgłoszenia pobytu czasowego – tutaj znajdziesz formularz potrzebny do zgłoszenia pobytu czasowego. Możesz go wydrukować i wypełnić przed wizytą w urzędzie.

Przekierowanie korespondencji

 • Formularz – poprzez niego umożliwia przekierowanie korespondencji Poczta Polska.
 • Strona informacyjna – tutaj Poczta Polska wyjaśnia, jak przekierować listy na inny adres i jakie przesyłki nie są objęte usługą.

Skrytki pocztowe

 • Strona informacyjna Poczty Polskiej opisująca wynajęcie skrytki pocztowej – cena, dostępne adresy, potrzebne formularze.
przez  Agnieszka | 31-01-2024 |
Komentarze (0)

Skomentuj